Single Article

Regulamin

 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług dostępnych w serwisie internetowym Sąsiedzkapomoc.pl na rzecz Użytkowników.

§1 Definicje

 1. Sąsiedzkapomoc.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem https://Sąsiedzkapomoc.pl, którego działalność polega na pośredniczeniu w publikacji ogłoszeń a właścicielem jest firma Bratki z siedzibą w Bratkowicach.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej bądź jednostka samorządu terytorialnego, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
 3. Usługa – pośrednictwo w publikowaniu ogłoszeń dotyczących usłóg. Ogłoszenia publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c.
 4. Cennik – ustalane przez Sąsiedzkapomoc.pl opłaty za korzystanie przez Użytkowników indywidualnych z usług dostępnych w Serwisie.

§ 2 Zasady dodawania ogłoszeń przez Użytkowników

 1.  Usługa świadczona w Serwisie polega na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości publikowania ogłoszeń. Ogłoszenie może być edytowane w każdym momencie.
 2. Użytkownik zamieszcza Ogłoszenie w Serwisie za pomocą formularza on-line dostępnego w Serwisie.
 3. Usługi świadczone w Serwisie są bezpłatne. Użytkownik może jednak uatrakcyjnić swoje ogłoszenie poprzez różne opcje eksponowania ogłoszenia za ktore uiszcza opłatę przewidzianą w Cenniku.
 4. Opłaty za Opcje Eksponowania Ogłoszeń w Serwisie są pobierane z góry.
 5. Publikacja Ogłoszenia w serwisach ogłoszeniowych następuje natychmiastowo, w przypadku wyboru Opcji Eksponowania Ogłoszenia nastepuje do 48 h po zaksięgowaniu wpłaty na koncie właściciela serwisu.
 6. Okres publikacji Ogłoszenia dodanego do Serwisu za pomocą formularza on-line jest określony zgodnie z wyborem dokonanym w momencie dodania Ogłoszenia.
 7.  Po upływie okresu publikacji Ogłoszenie staje się nieaktywne i niewidoczne w serwisach ogłoszeniowych.
 8. Utworzenie Konta lub dodanie ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a serwisem ShortJobs.eu w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 9. Ogłoszenie może być usunięte z serwisu w każdym dowolnym momencie.

§3 Warunki zamieszczania Ogłoszeń przez Użytkowników

 1. Aby zamieścić Ogłoszenie w Serwisie konieczne jest podanie danych kontaktowanych umożliwiających kontakt zainteresowanego z zamieszczającym Ogłoszenie.
 2. Bezpośredni kontakt do Ogłaszającego wskazany jest w treści ogłoszenia.
 3.  Zamieszczane Ogłoszenie może być opatrzone zdjęciami. Dodawanie w Ogłoszeniu zdjęć zawierających logo lub treści reklamowe, jest zabronione.
 4. Treść zamieszczanych w Serwisie Ogłoszeń a w szczególności ich opisów, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi, dobrymi obyczajami ani nie może nosić znamion czynów nieuczciwej konkurencji.
 5. W treści Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie zakazane jest zamieszczanie treści reklamowych, m.in. reklam firm, produktów, stron www lub innych serwisów internetowych.
 6. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd użytkowników Serwisu oraz wszelkie inne działania, które w opinii wydawcy Serwisu powodują pogorszenie jakości Serwisu i jego opinii wśród użytkowników są zakazane.

§4 Odpowiedzialność

 1. Sąsiedzkapomoc.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników serwisu, nie działa jako pośrednik kojarzący strony transakcji oraz nie pobiera prowizji od stron transakcji. Sąsiedzkapomoc.pl działa jako biuro ogłoszeń pośredniczące w publikowaniu ogłoszeń.
 2. Sąsiedzkapomoc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych Ogłoszeń a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania w Ogłoszeniu nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych Ogłoszeń odpowiadają wyłącznie zamieszczający je Użytkownicy
 3. Odpowiedzialność Sąsiedzkapomoc.pl z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania Ogłoszeń, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania Ogłoszenia lub innych usterek technicznych jest ograniczona do wysokości opłaty poniesionej za publikację danego Ogłoszenia.
 4. Sąsiedzkapomoc.pl nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.
 5. W zamawianej usłudze Sąsiedzkapomoc.pl nie przewiduje wyszukiwania linków do ogłoszeń i przesyłania linków zamawiającemu usługę.
 6. Serwis Sąsiedzkapomoc.pl nie daje gwarancji powodzenia oferty we wszystkich rejonach kraju ze względu na ich regionalny charakter.

§5 Postanowienia końcowe

Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U.02.144.1204).Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie.

Sąsiedzkapomoc.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisie.